ERP

ERP - Kurumsal Kaynak Yönetimi

Kurumsal Kaynak Planlaması, kısaltılmış orjinal adıyla ERP. ERP bir kurumun tüm bölümlerini tek bir bilgisayar sistemi altında toplayarak değişik departmanların ortaklaşa veri paylaşımı sağlar. Bu ortak bilgi sistemi sayesinde, ihtiyaç duyulan tüm bilgiler bir veritabanında kurumsal çalışanların hizmetine sunulur. Klasik sistemde her departman kendi iş akışlarına uyumlu bilgisayar sistemleriyle çalışır. 

ERP (Enterprise Resources Planning-Kurumsal Kaynak Planlama) geniş boyutlu bir çerçeveden ele alınmalıdır. Kalite yönetimi, lojistik yönetimi, mali işler yönetimi, insan kaynakları yönetimi, proje yönetimi, otomasyon yönetimi, bilgi kaynakları yönetimi, karar destek sistemleri yönetimi vb. birbirinden çok farklı disiplinlerden aynı anda yararlanmak zorunda olan ERP sistemleri, oldukça iddialı hedeflerin temsilcisidirler.     

ERP uygulamaları, firmaların karmaşık ve zor iş süreçlerini kolaylaştırarak verimliliklerini arttırmayı hedeflemektedir. ERP Programlarının / Yazılımlarının bileşen tabanlı yapısı sayesinde her boyuttaki firma için uygun bir çözüm oluşturulabilmektedir. Bu mimari aynı zamanda, pazarın gelişmesiyle değişen şartlara uygulamanın çok hızlı adapte olmasını sağlamaktadır. ERP Yazılımlarının ana hatları şu şekilde özetlenebilir :   

• Muhasebe
• Çek
• Kasa
• Banka
• Krediler / Teminat Mektupları
• Sabit Kıymetler
• Müşteri / Satıcı Cari
• Mamul Malzeme Yönetimi / Faturalama / Satış Yönetimi
• Kalite Kontrol Yönetimi
• Hammadde Malzeme Maliyetleri
• Satınalma Yönetimi
• İthalat Takibi ve Maliyetlendirme
• İhracat ve Kambiyo Takibi
• Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri
• Üretim Takip ve Kontrol Sistemi
• Üretim Planlama
• Üretim Maliyetleri
• Müşteri İlişki Yönetimi
• Veri Toplama Uygulaması

 

Küreselleşen pazarda firmalara rekabet güçlerini arttırmaları için bütünleşik bilgi sistemleri gerekmektedir. Açık ve güçlü bir yapıya sahip olan Uygulamalar ile müşterilerin karmaşık işlemlerini kolaylaştırarak verimliliklerini arttırmayı hedeflenmektedir. Bileşen tabanlı yapılar sayesinde her boyuttaki firma için uygun bir çözüm oluşturulabilmektedir. Bu mimari ayrı zamanda pazarın gelişmesiyle değişen şartlara, uygulamanın çok hızlı adapte olunmasını sağlamaktadır. Tamamen entegre ve kurumsallaşmış bir yapı oluşturmak için ERP çözümleri bir mihenk taşıdır. ERP yazılımları, firmalara verimliliklerini artırmakta ve işlemlerini kontrol altına almakta büyük bir etkinlik kazandırmaktadır.

ERP Yazılımları, her türlü ticari işlem için oluşturduğu çözümleri ile müşterilerini daha verimli ve karlı hale getirmeyi hedeflemektedir. Oluşturduğumuz çözümlerimiz, değişen ve artan iş hacminize göre kolayca ölçeklenebilecektir. İş ortaklarımızla birlikte, kurumunuzun bilgi sistemi ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacak projeleri oluşturabiliriz. Müşteriler ihtiyaçlarını en iyi şekilde çözecek, sadece teknolojide değil, sektörde de deneyim kazanmış çözüm sağlayıcılarla çalışmak isterler. Bu nedenle sektörel çözümler üzerine odaklanmış stratejimiz sürekli olacaktır.

ERP Yazılımları açık ve esnek yapısıyla sektörün önde gelen firmaları tarafından sağlanan bir çok  işletim sistem ve veri tabanı ile çalışabilir. Teknosim olarak sağladığımız ürünler, güçlü yapısı ile ölçeklenebilir ve kullanımı kolay bir platform oluşturur. Tüm ürünleri içeren entegre bir çözüm ya da ihtiyaçlarınızı karşılayacak ürünlerden oluşan bir çözümü oluşturarak işlemlerinizi her aşamada kontrol altına alabilirsiniz. Yazılımlarımız çok katmanlı işlemci/sunucu mimarisi ile sunum, iş kuralları ve veri tabanı işlevlerini farklı işlemcilerde çalıştırarak uygulamalarının performansını ve ölçeklenebilirliğini güvence altına alır. Müşterilerimizin performans ve işlevsellik ihtiyaçlarını karşılamak bizim için çok önemlidir. Küreselleşen pazarda geniş ağ yapısının getireceği güçlüklerin farkındayız. Bu nedenle çok katmanlı ve ön bellek kullanan bir mimari üzerine kurulmuş olan yazılımlarımız, yoğun bir iş hacminde dahi cevap sürelerini saniyeler mertebesince tutulabilmektedir.
 

ERP Yazılımları içinde bulunan tüm çözümler bütünleşik bir yapı içinde tasarlanmışlardır. Kendi  içinde tümüyle entegre olmasının yanında diğer modülleri ile de her yönüyle bütünleşik olarak çalışmaktadır.

ERP ile sahip olacağınız dinamik yapı ile yeni ürünleriniz, yeni şubeleriniz ya da dağıtım merkezleriniz mevcut organizasyonunuza ve finans alt yapınıza sorunsuz bir şekilde entegre olabilecektir, hem de mevcut verilerinizle olan entegrasyondan hiçbir ödün vermeden. ERP çözümlerini kullanıyorsanız, Teknosim'e ihtiyaç duyacağınız destek ve yeniliklerle ilgili uzun vadeli bir işbirliğine girmiş oluyorsunuz. Teknosim’in hizmetlerini geliştirerek gösterdiği müşteri odaklı  yaklaşım sadece bugün için değil uzun vadede ihtiyaç duyacağınız çözümlere ulaşmanızı sağlayacaktır. Hedefimiz gelişmiş ve zengin işlevselliği doğru fiyatla sunmaktır.