Hizmetler & Çözümler


A. İş Yönetim Sistemleri           
İşletme Yönetimi Yazılımları, rekabet gücünü artırıcı, maliyet azaltıcı ve organizasyona esneklik katan varlıklardan en önemlileri arasındadır. Teknosim Bilişim Sistemleri de sektörel bazda özellikle tekstil, otomotiv ve hizmet sektörlerinde kendini göstermiş Türk ve yabancı kökenli yazılımların Satış, Planlama, Projelendirme, Uygulama, Eğitim ve Desteğini vermektedir. Teknosim Bilişim Sistemleri, ürünü satmaktan çok uygulamaya ve iş ortaklarının hedef ve vizyonlarını gerçekleştirmelerinde onlara yardımcı ve yol gösterici olacak şekilde uygulamaya önem vermektedir. Dolayısı ile Teknosim, müşteri tarafında yer alır ve onun mutluluğunu kendine hedef seçer.             
                         
Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren, dünyanın önde gelen üretim ekonomilerinde bilgiye duyulan ihtiyaç artmaya başlamıştır. Yönetici ve karar verme merciindeki kişilerin bilgiye kolay erişimini sağlayan çok çeşitli ürünler ve teknolojiler ortaya çıkmıştır. Bilginin şekillendirdiği günümüz dünyasında işletmeler için başarıya giden yol, bilginin etkin yönetiminden geçmektedir. Buna bağlı olarak da, bilgi / iletişim teknolojileri sistemleri ile iş yönetimi otomasyonu sistemleri işletmeler için daha da önemli hale gelmiştir.

Büyüme ve gelişme çabaları sonucu giderek karmaşıklaşan bilgi akışlarının yönetilmesinin güçleşmesi, rekabetin zorlaması, teknolojinin giderek sınırlarına dayanması gibi olgular, iş dünyasını zorunlu olarak farklı çözüm arayışlarına yöneltmiştir. Teknoloji boyutundaki otomasyon çalışmalarının üretim tezgahlarından taşarak, masa üstü ofis otomasyonuna kadar her alana girmesi, yönetim boyutunda ise yeni stratejiler, kalite ve verimlilik çalışmalarının giderek yoğunlaşması bu çözüm arayışlarına örnek olarak verilebilir.

 ERP (Enterprise Resources Planning-Kurumsal Kaynak Planlama) sistemleri de bu çözüm arayışları içerisinde, ancak çok daha geniş boyutlu bir çerçeveden ele alınmalıdır. Kalite yönetimi, lojistik yönetimi, mali işler yönetimi, insan kaynakları yönetimi, proje yönetimi, otomasyon yönetimi, bilgi kaynakları yönetimi, karar destek sistemleri yönetimi vb. birbirinden çok farklı disiplinlerden aynı anda yararlanmak zorunda olan ERP sistemleri, oldukça iddialı hedeflerin temsilcisidirler.     


ERP uygulamaları, firmaların karmaşık ve zor iş süreçlerini kolaylaştırarak verimliliklerini arttırmayı hedeflemektedir. ERP Programlarının / Yazılımlarının bileşen tabanlı yapısı sayesinde her boyuttaki firma için uygun bir çözüm oluşturulabilmektedir. Bu mimari aynı zamanda, pazarın gelişmesiyle değişen şartlara uygulamanın çok hızlı adapte olmasını sağlamaktadır. ERP Yazılımlarının ana hatları şu şekilde özetlenebilir :   

• Muhasebe
• Çek
• Kasa
• Banka
• Krediler / Teminat Mektupları
• Sabit Kıymetler
• Müşteri / Satıcı Cari
• Mamul Malzeme Yönetimi / Faturalama / Satış Yönetimi
• Kalite Kontrol Yönetimi
• Hammadde Malzeme Maliyetleri
• Satınalma Yönetimi
• İthalat Takibi ve Maliyetlendirme
• İhracat ve Kambiyo Takibi
• Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri
• Üretim Takip ve Kontrol Sistemi
• Üretim Planlama
• Üretim Maliyetleri
• Müşteri İlişki Yönetimi
• Veri Toplama Uygulaması


                                                                                                                                                         ↑ Başa Dön


KURUMSAL BİLGİ SİSTEMİ

Küreselleşen pazar için iddialı çözümler

Küreselleşen pazarda firmalara rekabet güçlerini arttırmaları için bütünleşik bilgi sistemleri gerekmektedir. Açık ve güçlü bir yapıya sahip olan Uygulamalar ile müşterilerin karmaşık işlemlerini kolaylaştırarak verimliliklerini arttırmayı hedeflenmektedir. Bileşen tabanlı yapılar sayesinde her boyuttaki firma için uygun bir çözüm oluşturulabilmektedir. Bu mimari ayrı zamanda pazarın gelişmesiyle değişen şartlara, uygulamanın çok hızlı adapte olunmasını sağlamaktadır. Tamamen entegre ve kurumsallaşmış bir yapı oluşturmak için ERP çözümleri bir mihenk taşıdır. ERP yazılımları, firmalara verimliliklerini artırmakta ve işlemlerini kontrol altına almakta büyük bir etkinlik kazandırmaktadır.

Sektörel Çözümlere Odaklanmış
ERP Yazılımları, her türlü ticari işlem için oluşturduğu çözümleri ile müşterilerini daha verimli ve karlı hale getirmeyi hedeflemektedir. Oluşturduğumuz çözümlerimiz, değişen ve artan iş hacminize göre kolayca ölçeklenebilecektir. İş ortaklarımızla birlikte, kurumunuzun bilgi sistemi ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacak projeleri oluşturabiliriz. Müşteriler ihtiyaçlarını en iyi şekilde çözecek, sadece teknolojide değil, sektörde de deneyim kazanmış çözüm sağlayıcılarla çalışmak isterler. Bu nedenle sektörel çözümler üzerine odaklanmış stratejimiz sürekli olacaktır.


Ölçeklenebilirlik, Açıklık ve Performans
ERP Yazılımları açık ve esnek yapısıyla sektörün önde gelen firmaları tarafından sağlanan bir çok  işletim sistem ve veri tabanı ile çalışabilir. Teknosim olarak sağladığımız ürünler, güçlü yapısı ile ölçeklenebilir ve kullanımı kolay bir platform oluşturur. Tüm ürünleri içeren entegre bir çözüm ya da ihtiyaçlarınızı karşılayacak ürünlerden oluşan bir çözümü oluşturarak işlemlerinizi her aşamada kontrol altına alabilirsiniz. Yazılımlarımız çok katmanlı işlemci/sunucu mimarisi ile sunum, iş kuralları ve veri tabanı işlevlerini farklı işlemcilerde çalıştırarak uygulamalarının performansını ve ölçeklenebilirliğini güvence altına alır. Müşterilerimizin performans ve işlevsellik ihtiyaçlarını karşılamak bizim için çok önemlidir. Küreselleşen pazarda geniş ağ yapısının getireceği güçlüklerin farkındayız. Bu nedenle çok katmanlı ve ön bellek kullanan bir mimari üzerine kurulmuş olan yazılımlarımız, yoğun bir iş hacminde dahi cevap sürelerini saniyeler mertebesince tutulabilmektedir.

İş Yükünüzü Azaltın, Verimliliğinizi Artırın
Kurumunuzdaki verimliliği arttırmak istiyorsanız, her aşamada, kurum içinde ya da kurum dışında iş ve işlem tekrarlarını yok etmeniz gerekmektedir. Uygulayacağımız doğru çözüm tekrarları yok eder, verimliliği ve hizmet/ürün kalitemizi artırır.

Teknosim'in sunduğu çözümleri güçlü entegrasyona sahip değişik aşamalardaki işlevleriniz için bilgi sistemi ihtiyaçlarınızı karşılayacak uygulamalardan oluşmaktadır;

Finans

Güçlü faaliyet temelli muhasebesi yanında kasa, banka, çek, krediler gibi işlemleri kapsayan yapısı, şirketler arası işlemler, çoklu döviz takibi, faaliyet temelli işlemler, kullanıcı tanımlı raporlamalar ve bir çok zengin işlevselliği ile size sunulmaktadır.

Satın Alma
Satın almanın talep, teklif, sipariş, kalite kontrol, tesellüm ve fatura aşamalarının tümünü kapsayan uygulaması ile işletmenize güç katacaktır.

Satış
Müşterileriniz ile ilgili değişik fiyatlandırmalar ve tahsilat varyasyonlarınızı içeren satış politikaları oluşturabiliriz. Satışlarınızla ilgili her türlü analizi çok boyutlu olarak yapabilirsiniz Sipariş bazında karlılığınızı izleyebilirsiniz. Ön siparişten başlayarak maliyet aşamasına kadar entegre bir bilgi sistemini kullanmanın size sağlayacağı yararları yaşayabilirsiniz.

Müşteri & Satıcı Cari
Tüm ödemelerinizi ve tahsilatlarınızı vade tarihlerine göre izleyebileceksiniz. Geciken ödemelerle ilgili analizler yapıp, müşteri risklerinizi kontrol edebileceksiniz. Gerekirse vade ya da kur farkı faturalarınızı oluşturabileceksiniz. Müşteriler ya da satıcılar için yaşlandırma analizleri yaparak işbirliklerinizin size getirdiklerini (götürdüklerini) ölçebileceksiniz.

Stok Yönetimi
Sınırsız ürün tanımı, lot/batch bazında işlem olanağı, kalite kontrol işlemleri, LIFO/FIFO/OBF bazında karşılaştırmalı maliyetlendirme, ABC analizleri, stok devir hızları, kullanıcı/ürün/ambar/işlem/işlev bazında yetkilendirme yazılımlarımızın size sunduğu işlevselliklerin bir kısmını oluşturmaktadır.

Sabit Kıymetler
Tüm sabit kıymet kayıtlarınızı, zimmet bilgilerinizi tutar, değer artışlarını ve amortismanları hesaplar, ayrıca kredi kullanımı ya da farklı döviz cinsinden yapacağınız alımlarınız nedeniyle oluşacak ek maliyetleri yansıtır.

Çoklu Döviz Takibi
Eğer parasal hareketlerinizi her yönüyle, her döviz cinsinde, kur farkları ile birlikte her ülkede izlemek ve kontrol etmek istiyorsanız doğru bir finans bilgi sistemi sizin için çok önemlidir.

Üretim ve Maliyet
Üretilen ürün çeşitliliğine göre endüstriler farklı üretim süreçlerine sahiptir. Toplu üretim yapan işletmeler sürekli üretim maliyetlerini azaltmaya yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmaktadırlar. Her müşterisi için farklı ürünler geliştirmek zorunda olan işletmeler ise üretim sürecini azaltmak için daha çok ön süreçleri kısaltmaya yönelik çabalarını arttırmaktadırlar. Bileşen tabanlı tasarım sayesinde, müşterilerimize en uygun çözümü sunabilmekteyiz.

Planlama
Darboğaz planlama (Constrairst - based scheduling) özelliği sayesinde üretim kapasitenizi kısıtlayan kritik kaynaklarınızı daha verimli kullanabileceksiniz. Darboğaz yaratan kaynaklarınızı gösteren grafik bir ara yüz üzerinde sürükle-bırak şeklinde tasarlanmış kullanım ile manuel ya da otomatik olarak üretim programınızı en kısa sürede oluşturabileceksiniz.

Rapor Yaratıcı
MS Excel add-in işlevlerini kullanarak ihtiyaçlarınıza uygun olarak bilgi sisteminizle gerçek zamanlı entegre olacak MS Excel raporlarını yaratmanız, tüm grafik olanaklarını kullanmanız her halde sizin için çok hoş olacaktır.Çok iyi bildiğiniz bir ortamda ihtiyaç duyduğunuz her türlü bilgi yeni raporlar yaratmanız için sizin emrinizde olacak.MS Excel ile aranız iyi değil mi? Tamam, o zaman size  Rapor Yaratıcısının olanaklarını sınırsız kullanma olanağı sağlıyoruz.Ne şekilde olursa olsun hazırlayacağınız raporları her ortamda izleyebilirsiniz; web tarayıcısı içinde, kağıt üstünde, ekranda...

    
                                                                                                                      
                                                                                                                                                        
  ↑ Başa Dön
 

FİNANS YÖNETİMİ
Gelişmiş Bir Finans Bilgi Sisteminin Gücünü ve Esnekliğini Deneyin

Güçlü muhasebe, kasa, banka, çek, sabit kıymetler, krediler gibi işlemleri kapsayan yapı yanında şirketler arası işlemler, çoklu döviz takibi, faaliyet temeli işlemler,kullanıcı tanımlı raporlamalar ve bir çok zengin işlevselliği size sunabilmekteyiz. Eğer parasal hareketlerinizi her yönüyle, her döviz cinsinde, her ülkede izlemek ve kontrol etmek istiyorsanız doğru bir finans bilgi sistemi sizin için çok önemlidir.

ERP Yazılımları içinde bulunan tüm çözümler bütünleşik bir yapı içinde tasarlanmışlardır. Kendi  içinde tümüyle entegre olmasının yanında diğer modülleri ile de her yönüyle bütünleşik olarak çalışmaktadır.

ERP ile sahip olacağınız dinamik yapı ile yeni ürünleriniz, yeni şubeleriniz ya da dağıtım merkezleriniz mevcut organizasyonunuza ve finans alt yapınıza sorunsuz bir şekilde entegre olabilecektir, hem de mevcut verilerinizle olan entegrasyondan hiçbir ödün vermeden. ERP çözümlerini kullanıyorsanız, Teknosim'e ihtiyaç duyacağınız destek ve yeniliklerle ilgili uzun vadeli bir işbirliğine girmiş oluyorsunuz. Teknosim’in hizmetlerini geliştirerek gösterdiği müşteri odaklı  yaklaşım sadece bugün için değil uzun vadede ihtiyaç duyacağınız çözümlere ulaşmanızı sağlayacaktır. Hedefimiz gelişmiş ve zengin işlevselliği doğru fiyatla sunmaktır.

Zamanınızı En iyi Şekilde Değerlendirin

Eğer işletmeniz hem nakit bazlı hem de tahakkuk bazlı bilgiye ihtiyaç duyuyorsa, iki ayrı defter kaydı tutmak için iki misli iş gücüne ihtiyacınız var demektir. Finans Yönetimi ile hem tahakkuk bazlı hem de nakit bazlı kayıtlar otomatik oluşturulmakta böylece size iş gücü tasarrufu sağlamaktadır. Yaratacağınız her işlem için sistem tahakkuk kayıtlarını otomatik olarak yaratacaktır. Nakit bazlı işlemler ayrıca otomatik olarak yaratılacak ve tahakkuk bazlı işlemlerden ayrı ve bağımsız tutulacaktır. Raporlama her iki bilgi deposundan ayrı ayrı yapılabilecektir.

Finans Yönetimi ile tüm finansal bilgilere anında ve istediğiniz yapıda gerçek zamanlı olarak erişebileceksiniz. Bu güçlü çözüm manuel iş yapma ihtiyacınızı azaltarak, karışık işlemleri size hissettirmeden hızla ve otomatik olarak tamamlayacaktır. Her işlem ile ilgili denetlemenin yapılabilmesi için otomatik denetim kayıtları yaratılacaktır. (Audit Trials)

Finans Yönetim İçerikleri:
• Müşteri/Tedarikçi Bilgi Sistemi
• Genel Muhasebe
• Faaliyet Temeli Muhasebe
• Borçlu Hesaplar
• Alacaklı Hesaplar
• Sabit Kıymetler
• Müşteri Kurum Çekleri
• Gelişmiş Maliyet Muhasebesi
• Finansal Raporlama
• Çoklu Döviz Altyapısı
• Zaman Boyutlu Muhasebe
Tek bir veri tabanında korunan finansal evraklar nakit yönetiminde tüm çalışanlara daha verimli çalışma imkanı sağlayacaktır.

Bu imkanlar sayesinde:
• Müşterilerin ne zaman ve nasıl ödeme yaptıklarını, hangi iskontoları kullandıklarını izleyebileceklerdir.
• Değişik parametrelere göre tahsilat kriterlerini tanımlayabileceklerdir.
• İstedikleri döviz ile müşterilerle ya da tedarikçilerle mutabakat sağlayabileceklerdir.
• Finans Yönetimi Adres Bilgi Bankasını kullanarak ilişkide bulunduğunuz üçüncü şahıslarla ilgili her türlü   bilgiyi saklayabileceğiniz ve bu bilgilere erişebileceğiniz bir yapı oluşturabileceksiniz :
• Müşteriler
• Potansiyel müşteriler
• Ortaklar
• Dış atölyeler
• Rakipler
• Dağıtım merkezleriniz
Şubeleriniz
Bütünleşik bir adres kütüğü aynı bilgilerin tekrarlanmasını engelleyecek ve işgücü ihtiyacınızı azaltacaktır. Ek olarak istediğiniz her türlü ek raporu hazırlamanız mümkün olacaktır.


Finans Yönetimi ile gelen bazı önemli çoklu döviz yetenekleri
• Döviz değerlerini işlem bazında değiştirebilme olanağı
• İstediğiniz bir döviz türüne gerçek zamanlı çevrim
• Alış, satış, efektif alış yada efektif satışlardan birisini seçme imkanı
• Anlık döviz kurundan, nakit akışını değerlendirilebilmesi
Her türlü dövizli çek işlemi

Raporlama sistemi ile her türlü raporu yaratabilmeniz çok kolay

MS Excel add-in işlevlerini kullanarak ihtiyaçlarınıza uygun olarak bilgi sisteminizle gerçek zamanlı entegre olacak MS Excel raporlarını yaratmanız, tüm grafik olanaklarını kullanmanız her halde sizin için çok hoş olacaktır. Çok iyi bildiğiniz bir ortamda ihtiyaç duyduğunuz her türlü bilgi yeni raporlar yaratmanız için sizin emrinizde olacak. MS Excel ile aranız iyi değil mi ? Tamam, o zaman size Rapor yaratıcının olanaklarını sınırsız kullanma olanağı sağlıyoruz. Ne şekilde olursa olsun hazırlayacağınız raporları her ortamda izleyebilirsiniz; web tarayıcı içinde, kağıt üstünde, ekranda...

                                                                                                                                                                                                                                                                                         ↑Başa DönTEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
Doğru Çözümlerle Hayatınızı Kolaylaştırın
Günümüzün rekabet ortamında müşterileriniz ve tedarikçilerinizle olan ilişkileriniz her gün daha fazla önem kazanmaktadır. Müşterilerinizi memnun etmek ve maliyetlerinizi azaltmak için güncel teknolojilerden yararlanma zorunluluğu her geçen gün artmaktadır. Küreselleşen rekabette öne çıkmak için daha kaliteli ürünleri ya da hizmetleri daha ucuza sunmanız, müşterilerinizin yeni taleplerine ve ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermeniz gerekmektedir. Aniden bilginin zamanında size ulaştığında yararlı olduğunun farkına varırsınız. Geciken bilginin rekabet gücünüze katkısı yok denecek kadar azdır. Artık reaktif değil proaktif olmanız gerekmektedir.

Gerekli sistematik alt yapıyı kurmada rekabette başarıya ulaşmak hemen hemen imkansızdır. Gittikçe daha karmaşık hale gelen ve birbirine geçen iş, ürün, bilgi akışlarınız maliyetlerinizi her geçen yukarı çekmektedir.

Hayatınızı kolaylaştıracak doğru bilgi sistemine olan ihtiyacınızı gün geçtikçe daha fazla hissedersiniz ve işletmenize uygun bir bilgi sistemi için araştırmalara başlarsınız. Aradığınız işlevselliğe ve teknolojiye sahip bildik ürünlerin/çözümlerin maliyetinin yüksek olması sizi hedefinizden vazgeçirmesin. Envanteriniz, satışlarınız, satınalma siparişleriniz, fiyat ve tahsilat politikalarınız, sevkiyatlarınız ile ilgili gerçek zamanlı bilgiye sahip olursunuz. Müşteri talepleri ve maliyetleriniz çok kısa sürede kontrolünüz altına girer. Finans Yönetimi ile olan güçlü entegrasyon sayesinde tüm işlemler hakkında güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

Tedarik Zinciri Yönetimi Kapsamı;
• Ürün yönetimi
• Fiyatlandırma
• Gelişmiş Stok Değerlendirme
• Stok Yönetimi
• Üretim Maliyeti
• Satınalma Yönetimi
• Kalite Kontrol Yönetimi
• Malzeme İhtiyaç Planlaması
• Satış Sipariş Yönetimi
• Ambar Yönetimi
• Lot Yönetimi
• Üretim Veri Toplama

Tedarik Zinciri Yönetimi Özellikleri
• Alternatif stok kodları
• Çoklu birim kullanımı
• Birden fazla dilde ürün tanımı
• Değişen stok kodlarının izlenmesi
• Sipariş yönetimi,
• Taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması
• İçerideki ve dışarıdaki stokların yönetimi
• Tedarikçi performanslarının izlenmesi (en iyi fiyat için)
• Tedarikçilerle olan ilişkilerin kaydedilmesi
• Ürün hareketleri için kuralların belirlenebilmesi (rule based management)
• Farklı ambar bölgelerinin tanımlanabilmesi
• Barkod ile işlemlerinin gerçekleştirilmesi
• Sözleşmeler ve anlaşmalarla ilgili tüm bilgilere erişim
•Karşılaştırmak amacıyla aynı anda birden fazla envanter değerlendirme yönetiminin kullanılabilmesi(OBF,UFO,FIFO)
•·Her tesellüm ve sevkiyat ile ilgili tarihçe bilgilerinin sürekli izlenebilmesi
• Diğer modüllerle güçlü entegrasyon
• Kalite kontrol ile ilgili işlemlerin izlenmesi
• Satın alınan kalemlerin satın alma siparişi ya da sözleşmeyle belirlenen kalite normlarına uygunluğunun kontrol edilmesi
• Kalite kontrol bilgilerinin düzenlenmesi
• Üretimdeki kalite bilgilerinin izlenmesi
• Malzeme ihtiyaçlarının zaman boyutunda izlenmesi
• Alt stok gruplarındaki kalemlerle ilgili malzeme ihtiyaçlarının izlenebilmesi
• Müşteri riskinin sürekli takip edilmesi
• Yerine konabilir ürünlerin belirlenmesi
• Fiyatlarla ilgili tüm tarihçe bilgilerinin tutulması
• Ürün sevkiyat rotalarının müşterilere göre belirlenebilmesi ve izlenmesi


                                                                                                                           
                                                                                                                                                             ↑Başa DönÜRETİM YÖNETİMİ
Yetenekli çözümlerin gücü
Üretilen ürün çeşitliliğine göre endüstriler farklı üretim süreçlerine sahiptir. Toplu üretim yapan işletmeler sürekli üretim maliyetlerini azaltmaya yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmaktadırlar. Her müşterisi için farklı ürünler geliştirmek zorunda olan işletmeler ise üretim sürecini azaltmak için daha çok ön süreçleri kısıtlamaya yönelik çabalarını arttırmaktadırlar. Bileşen tabanlı tasarım sayesinde,  Üretim Yönetimi müşterilerinin hedeflerine uygun olarak yapılandırılabilmektedir. Birçok üretici için müşteri siparişi kapsamındaki ürünler, müşteriye özel ve farklıdır. Bu farklılıklardan dolayı her müşteri siparişi için binlerce farklı stok kodlarının yaratılması, üretimindeki ürünlerin izlenebilirliği açısından büyük güçlükler yaratabilmektedir.

Üretim Yönetimi size her satış, üretim siparişi, lot için tüm ürünlerinize istediğiniz farklı özellikleri tanımlama olanağını sağlamakta, tek bir kod altında farklı özellikleri tanımlama olanağını sağlamakta, tek bir kod altında farklı özelliklere sahip ürünlerinizle ilgili tüm işlemlerinizi takip etme kolaylığı getirmektedir. Her farklı özelliğe sahip ürüne bir stok kodu ile uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Stok kodu açmakla görevli elemanlarınızın işi daha standart şekle dönüşecek. Ayrıca Kod Yaratma Yardımcısını kullanarak kendi ürün kodu yapınıza uygun olarak otomatik kod verme sistematiğini yapılandırmanız mümkün.

Her müşteri ya da sipariş için ürün yapısı bilgisini farklı tutabilirsiniz
Eğer, müşteri talepleri doğrultusunda, sürekli olarak ürünlerinizin tasarımını (imalat şeklini) değiştiriyorsanız, her müşteri için farklı olarak oluşturduğunuz ürün yapılarını sistematik olarak saklayacak ve istediğiniz zaman kullanmanızı sağlayacak akıllı bir çözüme ihtiyacınız var demektir. Standart malzeme ağacı tanımlarınızı ve rotalarınızı değiştirmeden her müşteri, her sipariş hatta her iş emri için değişik tasarımları tanımlamanız ve kullanmanız çok kolaylaşacak. Üretim sipariş numarası kullanarak ilgili siparişe ait tüm üretim işlemleri ilişkilendirilir. Üretim ile ilgili bilgi almak isteyen her kullanıcı, eğer doğru yetkilere sahip ise, her türlü bilgiye üretim sipariş numarasını kullanarak erişebilir. Satış temsilcileriniz her zaman siparişlerinin en son durumunu bileceklerdir. Bu bilgiler, sevkiyatlarınızın son durumu hakkında müşterilerinizi önceden bilgilendirerek, müşteri ilişkilerinizde iyileşme sağlayacaktır. Ayrıca analiz yetenekleriniz artacak, elemanlarınızın verimliliklerini sürekli ölçebilecek ve kalitenizi iyileştirebileceksiniz.

Her İşlem Gözetim Altında
Bir müşteri ya da bir sipariş için yaptığınız üretim ile ilgili tarihçe bilgisine daima ulaşabilirsiniz. Bu sayede ilgili müşterinin ürünü ile ilgili yapılan değişiklikleri sürekli izleyebilir müşteri taleplerini her zaman hatasız karşılayabilirsiniz. Sonlu Kapasite Planlama özelliği sayesinde müşteri tarafından talep edilen üretim için gerekli dış kaynak ve hammadde ihtiyaçlarınızı zaman boyutlu görebilir ve önceden gerekli önlemleri alabilirsiniz. Üretilen ürün teslim edildikten sonra bile tüm üretim bilgisi sistem tarafından korunmaktadır. Bu bilgiler kullanılarak yedek parça ve servis talepleri ile ilgili ön tahminlerde bulunmanız kolaylaşır. Sipariş bazında özel üretim yapan işletmeler için sipariş ve iş emri bazında tutulan ürün bilgileri ile işlemlerinizi hızlandıracaktır. Bütün bu farklı ve özel olan üretim bilgilerini tekrar kullanabilir ve uzmanlık birikiminizi kurumsallaştırabilirsiniz. Çünkü sistem size benzer üretim tarihçelerine çok hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayacak, ulaştığınız bu üretim bilgilerini aynen kullanarak ya da değiştirerek yeni üretim tasarım bilgisi olarak tekrar oluşturmanızı sağlayacaktır. Ayrıca ürünleriniz ile ilgili tasarım resimlerini, elektronik dokümanları, diyagramları ve tabanında saklayarak her zaman doğru diyagrama çok hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayacaktır.

Üretim Veri Tabanı
Veri Toplama özelliği sayesinde üretim sırasında gerçekleşen operasyonlarla ilgili tüm bilgiler barkod kullanılarak sürekli ve otomatik olarak toplanabilir.

Darboğaz Planlaması
Darboğaz Planlama (Constraint - based scheduling) özelliği sayesinde üretim kapasitenizi kısıtlayan kritik kaynaklarınızı daha verimli kullanabileceksiniz. Darboğaz yaratan kaynaklarınızı gösteren grafik bir ara yüz üzerinde sürükle - bırak şeklinde tasarlanmış kullanım ile manuel ya da otomatik olarak üretim programınızı dinamik olarak değiştirebilecek ve en uygun üretim programını en kısa sürede oluşturabileceksiniz. Farklı üretim merkezlerinin, farklı birimler tarafından programlanmasını sağlayabilirsiniz. Oluşturduğunuz üretim programına göre malzeme/hammadde otomatik olarak oluşur.

Kalite Kontrol Günlük İşiniz Olacak
Gelişmiş bir kalite kontrol sistemi işletmeler içim çok önemlidir. İşletmenizin kalite normlarını ya da endüstri tarafından belirlenmiş standart kalite normlarını sistem öğrenecektir. Belirlediğiniz kalite normlarına göre satın almalarınız ve üretmeleriniz ile ilgili kalite bilgileri sisteme işlenebilecek, belirlenen kalite değerleri içinde olan ürünler otomatik olarak üretimde kullanılmak ya da sevkedilmek üzere ayrılacaktır. Sistemde devamlı saklanan kalite verilerini analiz ederek operasyonlarınızı sürekli iyileşebilecek ve maliyetlerinizi azaltabileceksiniz.
 

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
Satış Otomasyonu
Bağlantı Merkezi                                                                                       
Pazarlama Otomasyonu                                                               
Ortak İlişkileri Yönetimi                   
Servis ve Garanti Yönetimi
İleri Sipariş Konfigüratörü
CRM wireless                                                         
Müşteri Self-Servis
Mobil Satış                                       
CRM Mobil Senkronizasyonu                               

Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)

Talep Yönetimi
Stratejik Network Optimizasyonu
Taktiksel Network Optimizasyonu
Sipariş Taahhüdü
Üretim ve Dağıtım Planlama
Üretim Çizelgeleme-Kesikli
Üretim Çizelgeleme-Proses
İleri Planlama Ajanı
Tedarik Zinciri Konsolu
İleri Fiyatlandırma
Satış Sipariş Yönetimi
İleri Stok Yönetimi
Sözleşme Yönetimi
Kalite Yönetimi
İhtiyaç Planlama
Üretim Yönetimi
Konfigüratör
Depo Yönetimi
Taşıma Yönetimi

Yığın Stok Yönetimi

 

Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)

Satınalma ve Fason Yönetimi
Tedarikçi Self-Servis

İşbirliği ve Entegrasyon (C&I)

J.D. Edwards Portal
İçerik Yönetimi                                 
Uyarlama için İçerik Yönetimi
Kurumsal XPI
Kurum içi XPI
Genişletilmiş İş Süreçleri
İntegratörler
Adaptörler

İş Zekası (B&I)

Analatik Kurulum
Data Marts

                                                                                                                                                            Başa DönPROJE YÖNETİMİ / İMPLEMENTASYON
İmplementasyonda temel amaç; yeni iş yönetimi sisteminin işletme iş akışlarını yönetecek ve işletmenin sektörel kimliğiyle uyumlu olacak şekilde kurulumu gerçekleştirmektir. İşletme kaynaklarının verimli bir şekilde kullanımını sağlamak ve karlılığını arttırmak gibi işlevlerin aktifleşmesi proje yönetiminin hedeflerine uygun ve sahici uygulanmasından sonra mümkündür.

Pek çok uygulamadan edindiğimiz tecrübeler ışığında iş yönetimi sistemi uygulamaları adım adım ve seri biçimde uygulamaya alınır. Gerçekleştirilen her bir adım bir sonraki adımların alt yapısını oluşturur.

• Proje tanımı,
• Proje planı,
• Proje organizasyonu,
• Sistem analizi,
• Modelleme,
• Dökümantasyon,
• Eğitim,
• Canlı kullanım / testler,
• Sistem teslimi,
• Destek

                                                                                                                                                           Başa Dön


EĞİTİM
İş yönetimi sistemi uygulamalarından en iyi şekilde faydalanabilmenizi sağlayan eğitim hizmetleri, işletme çalışanlarını destekleyen esneklikte ve geniş ölçekli verilmektedir.

a) Teknik Eğitim
b) Kullanıcı Eğitimi

Eğitimler, sistem alt yapısı, veri tabanı ve uygulama geliştirmeye yönelik teknik eğitim ve yazılım kullanımındaki verimliliği yükseltmeyi sağlayan kullanıcı eğitimi şeklindedir.

                                                                                                                                                           Başa Dön

 

DESTEK
İş yönetimi sistemi kullanım sonrası başlayan destek hizmetleri bu sistemin ayrılmaz parçasıdır. Sistemin sürekli canlı tutulması ve beslenmesi kurgusuyla bu hizmetler gerçekleştirilmektedir.

a) Sözleşmeli Destek Hizmetleri
b) Çağrı Bazlı Destek Hizmetleri

Destek hizmetleri, telefon/modem/mobil araçlar ile sözleşme mucibince ve çağrı bazlı yerinde destek hizmeti şeklinde yapılmaktadır.
 

                                                                                                                                                           Başa Dön


YAZILIM DANIŞMANLIĞI
Kaliteli ve köklü çözümler getirmeyen hiçbir uygulama uzun soluklu olamaz. Teknosim Bilişim Sistemleri, deneyimli kadrosu ile ölçeklenebilir bir bilgi sistemini, gerekli analiz ve modellemeden sonra size özgü bir şekilde uygular. Bunun eğitimini ve gerekli tüm teknik desteğini de en iyi şekilde verir.

Teknosim Bilişim Sistemleri, kendi alanlarında en iyiler ve müşteri ihtiyaçlarına en iyi çözüm olabilen  ERP Yazılım ürünlerini satmakta ve projelendirmektedir.

İş ortağımızın bulunduğu sektöre ve ihtiyaçlarına göre yazılımlar arasından en uygun olanını uygular.
                                                                                                                                                           Başa Dön


B. Bilgi & İletişim Sistemleri
Kuruluş Hizmetleri
Proje Yönetim Hizmetleri
Sözleşmeli Destek Hizmetleri
Çağrı Bazlı Destek Hizmetleri
Danışmanlık Hizmetleri
Network Teknolojileri

1. Kuruluş Hizmetleri
Tüm kuruluş hizmetleri etkili ve bilgili bir sorumlunun yönetiminde planlamaya bağlı olarak verilir.
Kontrol ve tasarım
Konfigürasyon
Malzeme temini
İnsan kaynağı planlaması ve eğitimi
Modelleme ve işletmeye alma gibi süreçler kuruluş hizmetleri kapsamında yer alır.
                                                                                                                                                      
    Başa Dön


2. Proje Yönetimi Hizmetleri
Yapılan her iş bir proje metodolojisi ile ve şirket kararlılığı ile yürütülür. Genel manada, güdülen hedefe ulaşmada;

Analiz
Planlama
Tasarım
Geliştirme
Test
Kullanıma Geçme Aşamaları yer alır.

Her aşamada, yapılması gereken çalışmalara, izlenecek yola kadar çeşitli ayrıntıları kapsayan bir proje yönetimi dokümanı hazırlanır ve bu dokumana sadık kalınarak projeler en kısa sürede tamamlanır.

 

                                                                                                                                                           Başa Dön
 

3. Sözleşmeli Destek Hizmetleri
Bilgisayar sistemleri alt yapısında bulunan ürünlerin genel kabul gören standartlara uygun ve ahenk içerisinde optimum performans ile çalışmasını sağlamak üzere verdiğimiz hizmetlerdir.

Donanım Bakım-Onarım Hizmetleri (Sunucu, PC ve yazıcılarda oluşan donanım problemlerinin giderilmesi ile sorunsuz çalışmayı sağlamaya yönelik hizmetler.)

Sistem Destek Hizmetleri (Sunucu ve PC’lerin işletim sistemi ve uygulama programlarından oluşan yapının sorunsuz çalışması ve oluşan problemlerin giderilmesini sağlayan hizmetler.)

Network Destek Hizmetleri
(Router, switch, modem, diğer network ekipmanlarından oluşan WAN ve LAN yapısının en iyi performans değerleriyle sorunsuz çalışmasını ve sorun çıktığında giderilmesini sağlayan hizmetler.) Sözleşme kapsamında en güzel şekli ile verilmeye çalışılmaktadır.

Verilen hizmetlere ait ayrıntılı raporlar, belirli aralıklarla iş ortaklarımıza sunulur ve alınması gereken kararlar hakkında bilgi alış verişinde bulunulur. Bu raporlarda problemin tanımı, teşhisi, çağrı açma zamanı, müdahale zamanı, çözüm zamanı, ne şekilde çözüldüğü vb. tüm ayrıntılar yer almaktadır.


                                                                                                                                                         
Başa Dön


4. Çağrı Bazlı Hizmetler
• İşletim sistemi desteği
Microsoft BackOffice desteği
Server üzerinde çalışan yazılımlar (Firewall, Faks vs. )
PC'ler üzerinde çalışan üçüncü parti yazılımlar
Network desteği
Sistem yazılımları kuruluş hizmetleri gibi Sistem Destek Hizmetleri bir sözleşme olmadan çağrı bazlı olarak da verilir.


                                                                                                                                                        
  Başa Dön

5. Danışmanlık Hizmetleri
Teknosim Bilişim Sistemleri, müşterilerine üreticiden bağımsız olarak, teknoloji temelli Danışmanlık Hizmetleri sunmaktadır. Danışmanlık Grubu’nda bulunan gerekli sertifikasyonlarını tamamlamış uzmanlar, Network Teknolojileri ile ilgili dallarda ve Kurumsal İşletme Yönetimi Yazılımları konularında Danışmanlık Hizmeti vermektedirler.


                                                                                                                                                           ↑ Başa Dön

6. Network Teknolojileri
Teknosim Bilişim Sistemleri, teknolojide dünya lideri üreticilerin yetkili satış ve çözüm ortağı olarak sektörde yer alır. Özellikle IBM’ in AS400 ve Microsoft’ un Server grubu ile bir çok çözüm geliştirmiştir.

Ofis Otomasyon Sistemleri (Microsoft Ofis Çözümleri,  Fax Server Çözümleri, Veri Yedekleme, Uzaktan Erişim, Antivirüs Çözümleri ve Özel Yazılım Çözümleri)

Network ve Sunucu Sistemler
(MS Windows Server Çözümleri, IBM iSeries/400 Server Çözümleri, WAN Çözümleri, Wireless Çözümler, Güvenlik Çözümleri )

Internet & Intranet Sistemleri
(VPN Çözümleri, Web Tasarım, Mail Server, Kurumsal İnternet Erişimi)

                                                                                                                                                        
  Başa Dön