Çözümlerimiz


Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımları, şirketlerde üretimden finansa bütünleşik ve kesintisiz çalışması arzulanan uygulama altyapılarıdır

ERP seçiminde ve uygulamlarında başarısız deneyimler daha iyisini yapmak için bize yol gösterir. Ancak bu deneyimin yüksek bir bedeli varsa çok daha dikkatli davranmamız gerekir. Kurum kültüründe ve iş yapma tarzında değişiklik hedefleyen tüm projelerde olduğu gibi ERP’de başarı ve başarısızlık bazı temel tercihlerimizden kaynaklanır.

İşe önce teknoloji açısından bakmak gerekirse, günümüzde kullandığımız endüstri standardındaki donanımların ve yazılımların olgunlaşması sadece ve sadece son 15-20 yılın öyküsüdür. ERP yazılımları başlangıçta geçmişin mirası olan kendine özgü donanımlar, kısıtlı olanaklara sahip yazılım mimarileri ve veritabanı standartlarıyla donanmış bilgi işlem altyapısı ile yetinmek zorundaydı. Teknoloji boyutu bir kenara iş yönetimi yaklaşımı içinde ERP olanaklarını sadece sıradan bir iş yazılımı olarak değerlendirmenin sakıncaları ise zaman içinde ortaya çıktı.

Dünyada bir kaç milyon dolarlık ERP projeleri uygulanırken, bazen hatalı teknoloji tercihleri, bazen altyapı yetersizlikleri, bazen süreci, bazen de endüstrinin gereksinimlerini doğru anlayamamak gibi daha birçok nedenle büyük şirketlerde tanınmış markalarla ciddi yol kazaları yaşandı. ERP’de başarısızlığın kaynağı konusuna bakmadan önce başlarda yaşanan sorunların neler olduğunu doğru tanımlamakta fayda görüyoruz.

ERP, şirketlerin kurumsal kültürleri ve iş yapış tarzlarını etkileyen bir teknolojidir. Kurumlar genelde ERP seçimlerini, bazı temel iş ihtiyaçlarından hareketle yaparlar. Örneğin, piyasadaki taleplere daha iyi yanıtlar verebilmek, işgücü ve fiziksel diğer varlıkları gibi mevcut kaynaklarını daha etkili ve verimli kullanabilmek, ürün sürecini iyileştirebilmek, yenilikçi olabilmek, geleceğe ilişkin projeksiyonlarını yapabilmek gibi daha birçok neden, ERP yatırımlarının tetikleyicisidir.

ERP projelerinin başarılı olabilmesi için proje hedeflerinin doğru tanımlanması; proje için yeterli bütçe, teknik altyapı ve destek ekibi gibi kaynakların ayrılması; yöneticiler, çalışanlar, tedarikçiler gibi kurum paydaşlarının sürece katkısı; birçok iş sürecini kapsayacak bir proje ise modüllere geçiş aşamalarının iyi analiz edilmesi ve planlanması; her şeyden önemlisi, bütün bu işler için iş zamanının ve kaynakların doğru şekilde yönetimi gereklidir.

ERP uygulamaları, iş süreçleri arasında entegrasyon sağlar, şirketin büyüme ve karlılık hedeflerine uygun olarak çalışanlar arasında işbirliği ve paylaşımı özendirir, bazen alışageldik çalışma tarzlarını zorlayarak kurumu verimlilik ve üretkenlik doğrultusunda bir değişime zorlar. Bu profesyonel anlamda yönetilmesi fazla dikkat gerektiren ve zorlu bir süreçtir. Buna karşılık doğru yönetilen bir ERP projesi, genelde şirketlerin kaybettiği yılları belli bir sürede çeviklik ve kârlılık olarak geri öder.

Doğru yönetilen bir ERP projesi, genelde şirketlerin kaybettiği yılları belli bir sürede çeviklik ve kârlılık olarak geri öder.

Teknosim Bilişim ERP hizmetleri konusunduna 15 yıllık bir deneyime sahip. Bu süre zarfında hem yerel hem de global bir çok farklı ERP yazılımları ile çalışmalar yaptık. Müşterilerimize ve müşteri adaylarımıza çözüm önerirken mutlaka bizim çözümümüzü seçin, en iyisi budur gibi bir yaklaşım içinde kesinlikle değiliz. Çünkü biliyoruz ki, kısa vadeli kar hesapları uzun vadede sancılı maliyetlere ve kurumsal gerginliklere dönüşebiliyor. Bir sorunun bir doğru cevabı olamayacağı gibi, elimizdeki çözüm herkese uymayabilir.