Teknosim Bilişim için kaliteli hizmet, müşterilerimize en optimum çözümü sağlamak anlamına gelir. Ne iş olsa yaparız gibi bir anlayış içinde de asla olmadık , olmayacağız. Müşterilerimize hiç bir zaman fazla taahhütte de bulunmayacağız. Buna göre hedefimiz, verdiğimiz hizmet ve sunduğumuz çözüm ve ürünlerin müşterilerimizin beklentilerini karşılaması ve bunu yaparken de yanıltıcı bilgiler vermekten kaçınmaktır.

Bu anlayıştan hareketle Teknosim Bilişim, aşağıda belirtilen Etik Kurallar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeye çalışır.
 

Etik Kurallarımız

Açıklık ve dürüstlük

  • Açık anlaşmalar yapmak ve sözümüzü tutmak
  • Paydaşlarımızın geri bildirimlerini dinlemek
  • Paydaşlarımızı etkileyebilecek değişiklikleri hızlı ve açıkça bildirmek

Gizlilik ve Güvenilirlik

Teknosim Bilişim olarak öncelikle tüm süreçlerimizi KVKK mevzuatı ile uyumlu hale getirmeye çalışırız. Müşterilerimizin, personelimizin ve çalıştığımız diğer tüm paydaşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Şirket faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.
Teknosim Bilişim olarak kendimize ve tüm paydaşlarımıza ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen "gizlilik anlaşmaları" çerçevesindeki bilgileri Gizli ve özel bilgiler olarak değerlendiririz.
Bizim için, hem kurumumuza hem de paydaşlarımıza ait her türlü gizli bilginin içeriden sızdırılması suretiyle, herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Çalışanlarımız da şirketimizden ayrılırken görevleri nedeniyle sahip olduğu gizli bilgi ve belgeler ile yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayacaktır.

 

Güvenlik politikamız

Teknosim Bilişim, kurum çapında gizliliği, bütünlüğü ve tüm fiziksel ve dijital bilgi varlıklarını korumak için her türlü tedbiri almaya çalışır.Hem fiziksel hem de dijital ortamda bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunması için gerekli tüm çabayı en son teknolojileri kullanarak da gösterir.

 

Personel Politikamız

Teknosim Bilişim personelinin özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlar, çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt eder. Teknosim Bilişim ayrımcılıktan ve sözlü veya fiziksel tacizden her şekilde arınmış olacaktır. Teknosim Bilişim çalışanlara korku duymadan şikayetlerini ifade etmelerini ve endişelerinin uygun şekilde ve zamanında çözümlenmesini sağlar. Çalışanlar isteklerini, şikayetlerini veya etik suistimalini bizzat yönetime iletebilir. Bu konuların çözümleri yönetim tarafından incelenerek sonuçlandırılır. 
Teknosim Bilişm, personelinin sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmekte, personelin tüm sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için gerekli tedbirleri almakta ve eğitim olanakları ile gelişimlerini destekleyip iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktadır. Buna bağlı olarak Teknosim Bilişim İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda Bir Çalışan temsilcisi de görev almaktadır.  
Teknosim Bilişim, personelinin bireysel gelişimi için gerekli çaba gösterir ve iş ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetetir. Çalışanlara uygun çalışma ortamı içinde ve temel ihtiyaçlarını hijyenik koşullarda sağlamaları için her türlü imkanı sunmaya çalışır. Teknosim Bilişim ’ de personelinin temel hak ve özgürlükleri (yiyecek, içecek, mola, tuvalet vs.) kısıtlanmaz. Çalışanlara yasal hakları mutlaka duyurulur.
Teknosim Bilişim , çalışma saatlerini yasaların öngördüğü şekilde düzenler. İşe alma, çalıştırma, yerleştirme, eğitim, ücretlendirme ve terfi işlemleri yeteneğe, performansa, beceri ve tecrübeye dayandırılır. Çalışanlar piyasa şartlarına göre ücretlendirilir. personelinin yasal izin haklarını kullanmaları yıl içinde mutlaka sağlanır, kontrol edilir ve yıllık izinler paraya döndürülmez. 

 

Sorumluluklarımız

Yasal Sorumluluklarımız 

Teknosim Bilişim, mevcut tüm faaliyet ve işlemlerini T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, gerektiğinde yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunar.
Tüm faaliyet ve işlemlerini yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerini yerine getirir.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Teknosim Bilişim olarak, müşteri memnuniyeti odaklı olarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren bir anlayışla çalışırız. Bu amaç doğrultusunda gerekli kalite standarlarını oluşturup takip edilmesi sağlanır. Hizmetlerimizi anlaşmalar, yasalarve iş etiği kuralları çerçevesinde adil bir yaklaşımla, sunmaya çalışır; saygı ve nezaket içinde müşterilerimize karşı dürüst ve adil davranırız.

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. İş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetir, çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösteririz. 

Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarımız 
İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

Rakiplerimize ve Diğer Paydaşlarımıza Karşı Sorumluluklarımız 
Teknosim Bilişim, yasal ve etik olarak sadece rekabet eder, haksız rekabetten kaçınır.  Sektörün bazı alanlarında tek olmak, monopol olmak gibi bir amaç gütmez. İlişkilerimizden faydalanarak haksız rekabet oluşturmaya sağlamaz.

Çevreye Karşı Sorumluluklarımız 
Teknosim Bilişim, doğanın ve çevrenin korunması konusunda üzerine düşeni yapmaya çalışır, bu konuda yetkili mercilerin uyarı ve yönetmeliklerine titizlikle uymaya çalışır.

Topluma Karşı Sorumluluklarımız

Demokrasinin ve insan haklarının korunması; suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz. Bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki çabaları destekleriz.