Müşterilerine güvenilir, sürdürülebilir, son teknoloji ürünler sunma konusunda çok hassas davranan Teknosim BilişimWorkcube Çözüm Ortağı olarak atandı. 

Özellikle Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için Endüstri 4.0 çağını atlamamak 2030'lu yıllarda var olabilmek için elzem bir konu olarak karşımıza çıkıyor. 

Endüstri 4.0 ya da dördüncü endüstriyel devrim olarak da nitelendirilen dönüşüm sıradan ve moda bir deyim olmayıp çok sayıda teknolojinin bir araya gelmesi ile gerçekleşebilmektedir. Bu dönüşümü atlayan kurumların önümüzdeki 10-20 yıllık süreçde yaşama ihtimali gittikçe azalacaktır.

Endüstri 4.0'ın en önemli ayaklarından biri olan Dijital Dönüşüm, sadece teknolojik yatırımların yapıldığı bir süreç değildir. Ayrıca sadece kağıtsız ofis anlamında bir konu hiç değildir. Tüm iş süreçlerinin yeni iş yapış şekillerine göre adaptasyonunu içeren komple bir dönüşüm sürecidir. 

Teknosim Bilişim olarak Dijital Dönüşüm'de uçtan uca çözümler sunan Workcube ile müşterilerimize çok önemli ve katma değerli hizmetler sunabileceğiz.